Persbericht – Apotheek De Reeshof – Tilburg

Uw apotheek in Tilburg

Bij Apotheek de Reeshof bieden wij u graag persoonlijke aandacht om u optimaal te ondersteunen bij het gebruik van geneesmiddelen. Stel uw vraag aan een van onze assistentes of maak een afspraak met de apotheker. Op onze website kunt u eenvoudig 24 uur per dag een herhaalrecept aanvragen. Daarnaast vindt u een uitgebreid aanbod aan informatie over geneesmiddelen, gezondheid en zelfzorg

Dubbeldamstraat 2
5043 GM Tilburg

Tel: 013-5700056
Fax: 013-5700061
E-mail: info.reeshof@ezorg.nl

Terug naar overzicht

Persbericht

Persbericht

Apotheek de Reeshof te Tilburg is gelieerd aan Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA) te Amersfoort.

In het kader van de wettelijk voorgeschreven “zorgspecifieke concentratietoets”, verlangt de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) dat VNA vooraf de cliënten van haar betreffende apotheken, op de hoogte stelt van voorgenomen overnames.

Op basis hiervan berichten wij u dat VNA, via haar dochtervennootschap Farmaceutisch Beheer B.V., voornemens is om Apotheek van der Veen BV en Apotheek van der Velden BV te Dongen over te nemen. Vanuit deze entiteiten worden, Apotheek van der Veen en Apotheek Racamy te Dongen geëxploiteerd. De beoogde overnamedatum is: 1 april 2024.

Voorts is VNA, middels Apothekersgroep Tilburg VOF, voornemens om Apotheek Dalem te Tilburg over te nemen, met als beoogde overnamedatum 1 april 2024.

De overdrachten hebben geen invloed op de bedrijfsexploitatie van de apotheek waarbij u cliënt bent, noch in bedrijfseconomische, noch in bedrijfsorganisatorische zin.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze in eerste instantie stellen aan de beherend apotheker van Apotheek de Reeshof op tel.: 013 – 570 00 56.

Publicatiedatum: 12-02-2024